Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Süreç Yönetimi Projesi kapsamında klinik araştırmalar başvurularının standardize edilmesi, verimli zaman yönetiminin sağlanması ve efektif bir veri tabanı oluşturulması amacıyla “Klinik Araştırmalar Modülü” 01.12.2019 tarihinde kullanıma açılmıştır. Modülün kullanıma başlaması ile “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz ” ve “Etik Kurullara Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz ” 13.11.2019 tarihli ve E.3963 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

Süreç içerisinde alınan geri bildirimler ve yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili Kılavuzların güncellenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. 04.12.2020 tarihli ve E.3046 sayılı Makam Oluru ile ilgili Kılavuzların güncellenmiş halleri (Revizyon 07) yürürlüğe girmiştir.

Güncel Kılavuzlar ve bu Kılavuzlara ait değişikliklerin izlenebildiği belgeler duyuru ekinde yer almaktadır.

Ayrıca Klinik Araştırmalara Modülüne ilişkin Bilgi Notları da güncellenmiş olup Bilgi Notlarının ve Kılavuzların güncel hallerine Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sitesinden Mevzuat bölümünden veya https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinden ulaşılabilirsiniz.

İlgililere önemle duyurulur.