15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ““Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz”  web tabanlı toplantılar ile ilgili yeni hükümler eklenmek suretiyle güncellenerek 10.06.2020 tarihli ve E.1469 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Satış, Reklam ve Tanıtım Birimi

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/KILAVUZMETN_9a513c04-6ddf-4404-89a8-0f061c4f027e.pdf