3/3/2020 tarihli ve 31057 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ