Sayın Bakanımıza, ilgili yazımızı yazılı olarak sunduk.

Sayın Bakanım, öncelikle Sanayi Bakanlığı ve bağlı Kurumların çalışmaları ve yerli üretim destekleri son derece memnuniyet verici. Ancak Avrupa Birliği standartları ve tıbbi teknoloji sürekli gelişmekte. Buna bağlı olarak da, standartlar ve belgelendirmeler, ARGE faaliyet maliyetlerimiz artmaktadır. Belgelendirme ve ARGE desteklerinin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi taleplerimizin kabulünü arz ederiz.

Sayın Bakanım, 145 ülkeye ihracat yapan sektör haline geldik. Uluslararası ticari arenada 150, 200 firma arasında değişen, ihracat yapan ve uluslararası marka olmak için yarışan firmalara sahibiz. Sağlık Bakanlığımız da gerek Avrupa Uyum Yasaları çerçevesinde gerekse çağın gereksinimlerini karşılamak ve sağlığın güvenliğini oluşturmak amaçlı uluslararası standartların da öncüsü olmaktadır. Ancak yerli üretim pazar payını istediğimiz seviyeye çıkaramamaktayız. Bunun sebepleri ise hekimlerin 100 yıllık ithal kullanma alışkanlıklarının 20 yıllık çabamıza rağmen hala değişmemiş olmasıdır. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nda gerek Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nde tıbbi teknolojiden gelen, hiçbir görev alan yetkili olmaması sebebiyle bu alışkanlığı değiştirmemiz olması gerekenden ağır işlemektedir. Hala Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda gelişim gösterememekteyiz. Desteklerinizle daha ileriye gideceğimize inanıyoruz.