T. C. Sağlık Bakanlığı                                                                                                                       Tarih: 27.07.2018

Sayın Dr. Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı

 

Sayın Bakanım,

Derneğimiz Ülkemizde Sağlık Sektöründe Üretim yapan Yerli, Milli Sanayici ve Üreticilerin üyesi  bulunduğu  Sivil Toplum kuruluşudur.

Bilindiği gibi Kamu Kurumları ihtiyaçlarının temininde 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde belirlenen usuller ile Tıbbi Cihazlarını temin etmektedirler.

Ancak 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunun 22-f Doğrudan Temin Usulü yoluyla ihtiyaçların temini maddesi alımlarında zaman zaman bazı kurumlarınızda usulüne uygun olmayan biçimde uygulamalar yapılmaktadır. Bu konuda üyelerimizden mağdur oldukları konusunda yoğun şikayetler almaktayız.

Bu nedenle tüm üreticilerin ve Tıbbi Cihaz temin edenlerin eşit koşullar ve şartlarda yarışa bilmesi ve kamunun daha ekonomik ve uygun malzeme temin edebilmesi için gereklidir.

Bakanlığınız bünyesindeki Sağlık Tesislerinde  hatalı bu uygulamaların düzeltilmesi, bu konuları takip etmek , incelemek, varsa itirazları sonuçlandırmak üzere 22F alımları inceleme ve itiraz Mercii kurulmasını adalet ve hukuka uygunluk açısından gereklilik arz etmektedir. Şu anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu gibi itirazları yapabileceğimiz ve haklarımızı arayabileceğimiz bir mercii bulunmamaktadır.

Gereği Bilgilerinize Saygıyla arz olunur.

 

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı