“Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme” 23.12.2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlamış ve 02.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İşlemlerde aksaklık yaşanmaması için söz konusu sözleşme başvuruların kabulü ve imza işlemleri, başvuru sahiplerinin bulunduğu illerin tıbbi uygunluk işlemleri yönüyle bağlı oldukları ve ekteki listede belirtilen Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından yapılacaktır. Faturaların teslimi ve incelemesinin yapılacağı merkezler ise bilahare duyurulacaktır. Tüm ilgililere duyurulur.

duyuru_05012017_00