T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU
KEMOTERAPİ HAZIRLAMA SİSTEMLERİNİN MEDULA SİSTEMİNE
KAYIT İŞLEMLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN
YAPILMASI HAKKINDA DUYURU
Kemoterapi hazırlama sistemlerinin MEDULA sistemine kayıt işlemleri 01.01.2017
tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgili
gerekli düzenleme MEDULA ekranında yapılmıştır.
Kayıt işleminde esas alınmak üzere; MEDULA ekranında Sağlık Bakanlığı
Komisyonu tarafından değerlendirilmiş kemoterapi hazırlama cihazları tablosu yer
almaktadır. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılan gerekçeli denetim
sonucunda düzenlenen tutanakta yer alan cihaz adı, cihaz özelliği (yarı otomatik,otomatik,
robotik), cihazın aktif çalışmaya başladığı tarih bilgilerine göre MEDULA sistemine kaydı
yapılacaktır. Kemoterapi hazırlama işlemlerinde hizmet alımı yapılması durumunda hizmet
alımı protokollerindeki kayıt, revizyon ve iptal işlemleri de değişiklik tarihi itibarıyla
MEDULA sisteminde güncellenecektir. MEDULA ekranında yer almayan kemoterapi
hazırlama cihazlarına ait başvurular Sağlık Bakanlığına yapılacaktır. Başvurular Sağlık
Bakanlığı tarafından değerlendirilip cihaz özelliği tanımlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı
Komisyonu kararı tarihi itibarıyla MEDULA sistemine eklenecektir.
Tüm ilgililere ve hak sahiplerine önemle duyurulur.

duyuru_03012017_00